Aside

Korzystając z leczenia biorezonansowego nie musisz się o nic martwić!

12 Nov

W dzisiejszym świecie zaczyna panować moda na korzystanie z metod leczenia niekonwencjonalnymi sposobami. pasożyty badanie Taką metodą leczenia jest np. biorezonans. Jest to metoda, której podstawą leczenia jest bazowanie na naturalnym promieniowaniu elektromagnetycznym oraz drganiach, które wytwarzają wszystkie żywe organizmy. Poprzez drgania wytwarzają one pola magnetyczne o niewielkiej sile, które stają się podstawą do zdiagnozowania i leczenia pacjenta. Omawiana metoda jest szczególnie popularna i powszechnie stosowana za granicą, zwłaszcza w Niemczech. U nas dobiera zaczyna się o niej słyszeć. Za sprawą urządzenia, które przeznaczone jest do wykonywania zabiegów i bazuje na emitowanym przez dany organ polu magnetycznym możliwe jest ustalenie czy narząd funkcjonuje prawidłowo. To dostarczy informacji czy organ jest zdrowy czy nie. Za sprawą tego urządzenia można ustalić jakie komórki chorobotwórcze zaatakowały nasz organizm. Czy są to np. wirusy, bakterie, grzyby czy pasożyty.

Urządzenia biorezonansowe oprócz tego, że potrafią zdiagnozować jaki rodzaj choroby nas zaatakował to dodatkowo pomagają w leczeniu. Urządzenia, z których korzystają medycy mogą generować oraz zaprogramować w programie terapeutycznym określone wibracje elektromagnetyczne. Następnie dzięki wytworzonemu polu drgań możliwe jest wytłumienie nieprawidłowego oddziaływania komórek oraz wzmocnienie działania tych właściwych. To z kolei zapewnia wytwarzanie większej odporności i opieranie się organizmu innym chorobom. Całościowa terapia gwarantuje przywrócenie właściwej pracy zarażonych komórek poprzez przywrócenie im prawidłowych drgań. Biorezonans jest bezbolesny i bezinwazyjny i bardzo często stosuje się go w przypadku chorób, które wykluczają leczenie farmakologiczne. Każda terapia dobierana jest do indywidualnych potrzeb pacjenta i zazwyczaj wymaga pojawienie się w gabinecie kilka razy. W przypadku tej metody możliwe jest wyleczenie organizmu przy całkowitym wyeliminowaniu leków farmakologicznych.

To z kolei jest przyczyną bojkotowania metody leczenia alternatywnego przez firmy farmaceutyczne, ponieważ biorezonans zapewnia wyleczenie pacjenta bez obowiązku przyjmowania lekarstw. Oczywiście metoda ta nie jest skuteczna w przypadku każdego schorzenia, ale często zdarza się tak, że pomaga w leczeniu chorób nieuleczalnych, w których metoda farmakologiczna zawiodła. Jak każda nowość, metoda leczenia niekonwencjonalnego posiada zwolenników i przeciwników, których krytyka bierze się głównie z niewiedzy w tym temacie. Jest dużo tańsza niż laboratoryjna i wielokrotnie pomaga w usunięciu z organizmu bakterii lub wirusów, które są bardzo trudne do wyleczenia lub lekoodporne. Biorezonansem można leczyć: astmę, atopowe zapalenie skóry, katar sienny, alergię, boreliozę i inne choroby przenoszone przez kleszcze jak również choroby pasożytnicze, grzybicze, wirusowe lub bakteryjne. Z takiego leczenia nie mogą korzystać ludzie, którzy mają rozrusznik serca, implanty elektroniczne lub spodziewają się dziecka.

Advertisements
Aside

Z czego korzysta i na czym bazuje biorezonans? Sprawdź koniecznie!

12 Nov

Biorezonans jest nową metodą leczenia w medycynie alternatywnej, która wykorzystuje do diagnostyki promoeniowanie elektromagnetyczne oraz drgania, które wytwarzają wszystkie żywe komórki organizmów. Metoda ta nie jest zbyt znana w Polsce, ale chętnie korzystają z niej pacjenci w Niemczech. istnieje jednak szpital w Warszawie, który stosuje leczenie tą metodą. Przy pomocy odpowiednich urządzeń lekarz może zdiagnozować pacjenta a tym samym dopasować optymalny sposób leczenia. Działanie tej metody bazuje na emitowanym przez każdy z żywych organizmów prądzie. Prąd taki wytwarza pewnego rodzaju pole magnetyczne o niewielkiej sile, jednak dzięki temu urządzenie do biorezonansu może ustalić czy pole magnetyczne emitowane przez organ jest prawidłowe. Co za tym idzie możemy ustalić czy narząd jest zdrowy czy został zaatakowany przez komórki chorobotwórcze. Urządzenie określa też jaki rodzaj wirusów, bakterii, pasożytów bądź grzybów znajduje się w organizmie.

Biorezonans prócz postawienia diagnozy umożliwia wyleczenie schorzenia przy skorzystaniu ze specjalnego sprzętu. Emituje on lub programuje w określonym programie terapeutycznym wymagane do wyleczenia wibracje elektromagnetyczne. W ten sposób możliwe jest wytworzenie pola magnetycznego, które wytłumi patogeny z zajętych przez nie komórek oraz wzmocni organizm. Za sprawą tego zwiększymy własną odporność organizmu i ustrzeżemy się przed częsty chorowaniem. Urządzenie do biorezonansu przywróci komórkom prawidłowe drganie, co pozwoli na jego sprawne funkcjonowanie. Leczenie jest bezbolesne i bezinwazyjne więc można je stosować u dzieci i niemowląt. Każdą kurację dobiera się do indywidualnego przypadku chorobowego. Terapia składa się zwykle z jednego lub kilku zabiegów. Korzystając z tej metody leczenia możemy przestać przyjmować środki farmakologiczne.

Z racji tego, że możliwe jest wyeliminowanie bądź całkowite zaprzestanie przyjmowania leków w trakcie leczenia farmakologicznego, firmy farmaceutyczne zaczęły sprzeciwiać się tej metodzie i podważać jej przydatność i skuteczność. Skuteczność tej metody leczenia jest duża, jednak nie w każdym przypadku przyniesie spodziewane rezultaty. Często korzystają z niej osoby nieuleczalnie chore, w których przypadku leczenia przyjmowanie środków farmakologicznych zawiodło. Jak każda nowa metoda leczenia i ta znalazła zwolenników i przeciwników. Zazwyczaj krytyczne stanowisko wobec niej przyjmują te osoby, które nie posiadają zbyt wielkiej wiedzy w tym temacie. Omawiana metoda jest tańsza w stosunku do laboratoryjnej. Dzięki niemu możemy pozbyć się trudnych do wyleczenia bądź odpornych na leki bakterii chorobotwórczych. Omawiana metoda jest pomocna w leczeniu: astmy, atopowego zapalenia skóry, kataru siennego, alergii, boreliozy i chorób odkleszczowych oraz chorób pasożytniczych, wirusowych i bakteryjnych. Generalnie nie ma przeciwwskazań do korzystania z tej metody leczenia, nie można jej stosować jedynie w przypadku osób, które posiadają rozrusznik serca, implanty elektroniczne lub są w ciąży.

Aside

Biorezonans – bezbolesna i bezinwazyjna metoda leczenia

12 Nov

Biorezonans jest nową metodą leczenia w medycynie alternatywnej, która wykorzystuje do diagnostyki promoeniowanie elektromagnetyczne a także drgania, które wytwarzają wszystkie żywe komórki organizmów. Metoda ta nie jest zbyt znana w Polsce, ale chętnie korzystają z niej pacjenci w Niemczech. Istnieje jednak w Warszawie miejsce gdzie takie zabiegi się wykonuje. Poprzez zastosowanie odpowiednich urządzeń możliwe jest zdiagnozowanie pacjenta oraz zastosowanie wobec niego stosownego leczenia. Działanie tej metody bazuje na emitowanym przez każdy z żywych organizmów prądzie. Prąd taki wytwarza pewnego rodzaju pole magnetyczne o niewielkiej sile, jednak dzięki temu urządzenie do biorezonansu może stwierdzić czy pole magnetyczne emitowane przez organ jest prawidłowe. Zezwoli to na ustalenie czy organ jest zdrowy czy zaatakowały go komórki chorobotwórcze. Urządzenie określa też jaki rodzaj wirusów, bakterii, pasożytów bądź grzybów znajduje się w organizmie.

Prócz tego, że omawiana metoda pozwala na diagnozowanie zaistniałego problemu umożliwia też jego wyeliminowanie poprzez zastosowanie odpowiedniego leczenia. Urządzenie przeznaczone do leczenia może wytworzyć i zaprogramować w programie terapeutycznym określone wibracje elektromagnetyczne. Pozwoli to na wytworzenie pola magnetycznego, które wytłumi komórki chorobotwórcze a także wzmocni nasz organizm. Za sprawą tego nasz organizm zwiększy wytrzymałość i rozpocznie walkę z chorobą. Urządzenie to przywróci również komórkom właściwe drgania, żeby mogły sprawnie funkcjonować. Nie ma żadnych przeciwwskazań by terapia była stosowana u dzieci i niemowląt, z racji tego, że jest bezbolesna i bezinwazyjna. Każde leczenie jest dobierane indywidualnie dla każdego pacjenta i zwykle składa się z jednego lub kilku zabiegów. Dzięki korzystaniu z tej metody leczenia możemy uniknąć przyjmowania leków farmakologicznych.

Omawianą metodą możemy wyleczyć: alergię, katar sienny, astmę, pasożyty, atopowe zapalenie skory, boreliozę i inne choroby odkleszczowe oraz choroby grzybicze, wirusowe i bakteryjne. Biorezonans można stosować także w przypadku leczenia dzieci i niemowląt. Z tej metody leczenia nie mogą korzystać osoby, które posiadają rozrusznik serca, implant elektroniczny oraz spodziewają się dziecka. We wszystkich pozostałych przypadkach lekarz może pomóc pacjentowi, nawet takiemu, w przypadku leczenia, którego medycyna farmakologiczna zawodzi. Z tego względu, że medycyna umożliwia efektywne leczenie bez użycia leków, sprzeciwiają się tej metodzie koncerny farmaceutyczne. Oczywiście i ta metoda, tak samo jak inne, nie jest skuteczna w każdym rodzaju chorób. Ponadto biorezonans spotyka się z krytyką osób, które nie posiadają wiedzy na temat podstaw tej terapii. Dość dużym atutem przemawiającym na korzyść omawianej metody jest to, że jest ona dużo tańsza od laboratoryjnej. Oprócz tego dzięki takiej terapii mamy możliwość usunięcia trudnych do wyleczenia lub lekoodpornych wirusów z naszego organizmu.

Aside

Biorezonans czyli wytwarzanie zdrowotnych pól magnetycznych

12 Nov

W świecie, w którym żyjemy na co dzień zaczyna panować moda na korzystanie z metod leczenia niekonwencjonalnymi sposobami. Do obszaru medycyny alternatywnej zaliczyć można np. biorezonans. Jest to metoda, której istotą leczenia jest bazowanie na naturalnym promieniowaniu elektromagnetycznym oraz drganiach, które wytwarzają wszystkie żywe organizmy. Poprzez drgania wytwarzają one pola magnetyczne o niewielkiej sile, które stają się podstawą do zdiagnozowania oraz leczenia pacjenta. Biorezonans jest bardzo popularny za granicą naszego kraju, szczególnie w Niemczech. U nas ta metoda nie jest jeszcze tak znana. Urządzenie stosowane do leczenia bazuje na emitowanym przez organizm polu magnetycznym i z jego pomocą pomaga stwierdzić czy emitowane przez określony organ pole magnetyczne jest prawidłowe. To z kolei umożliwia określenie czy dany organ jest zdrowy i funkcjonuje dobrze czy też nie. Za sprawą tego urządzenia można ustalić jakie komórki chorobotwórcze zaatakowały nasz organizm. Czy są to np. wirusy, bakterie, grzyby czy pasożyty.

Ponadto oprócz tego, że biorezonans umożliwia zdiagnozowanie problemu zdrowotnego gwarantuje też jego wyleczenie. Dzięki możliwościom urządzenia możemy wytwarzać i zaprogramować w programie terapeutycznym potrzebne wibracje elektromagnetyczne. Dzięki temu możemy wytworzyć pole drgań, które pozwoli na wytłumienie patogenów, które zajęły komórki oraz wzmocnienie organizmu. Za sprawą tego poprawimy odporność organizmu i sprawimy, że będziemy mniej chorować. Metoda biorezonansu przywróci właściwe drgania komórkom, co sprawi, że zaczną prawidłowo funkcjonować. Nie ma jakichkolwiek bądź przeciwwskazań by terapia była stosowana u dzieci i niemowląt, z racji tego, że jest bezbolesna i bezinwazyjna. Każde leczenie jest dobierane indywidualnie dla każdego pacjenta i zwykle składa się z jednego lub kilku zabiegów. Korzystając z tej metody leczenia alternatywnego możliwe jest całkowite uniknięcie przyjmowania leków farmakologicznych.

W związku z tym, że pacjenci mają możliwość ograniczenia lub zaprzestania przyjmowania lekarstw, firmy farmaceutyczne postanowiły zbojkotować skuteczność i przydatność tego rodzaju medycyny alternatywnej. Zazwyczaj zastosowanie leczenia biorezonansowego przynosi widoczne efekty w poprawie zdrowia pacjenta, nie jest tak jednak zawsze. Zdarza się tak, że w niektórych przypadkach nie przynosi rezultatów, niejednokrotnie jednak pomaga w przypadkach chorób nieuleczalnych, zwłaszcza tam gdzie medycyna farmakologiczna zawiodła. Jest to tańsza metoda leczenia w stosunku do laboratoryjnej i posiada zwolenników oraz przeciwników, których krytyka jest spowodowana niedostateczną wiedzą w tym temacie. Biorezonans stosuje się w przypadku leczenia np. astmy, alergii, kataru siennego, atopowego zapalenia skóry, boreliozy i innych chorób przenoszonych przez kleszcze, chorób pasożytniczych, bakteryjnych oraz wirusowych. Przeciwwskazaniami do korzystania z tej metody leczenia jest posiadanie rozrusznika serca, implantów elektronicznych oraz ciąża.

Aside

Chcesz większej odporności organizmu? Skorzystaj z biorezonansu!

12 Nov

Nowatorską metodą leczenia w medycynie niekonwencjonalnej stał się biorezonans, który jest metodą diagnostyki wykorzystującej promieniowanie elektromagnetyczne oraz drgania wytwarzane przez wszystkie żywe komórki. Metoda ta nie jest zbyt znana w Polsce, ale chętnie korzystają z niej pacjenci w Niemczech. Istnieje jednak w Warszawie miejsce gdzie takie zabiegi się wykonuje. Poprzez zastosowanie odpowiednich urządzeń możliwe jest zdiagnozowanie pacjenta oraz zastosowanie wobec niego stosownego leczenia. Omawiana metoda bazuje na emitowaniu prądu przez każdy z istniejących organizmów żywych. Ten z kolei wytwarza pewne pole magnetyczne o niewielkiej sile, dzięki któremu urządzenie może określić czy pole magnetyczne emitowane przez narząd jest takie jak powinno. Co za tym idzie możemy stwierdzić czy narząd jest zdrowy czy został zaatakowany przez komórki chorobotwórcze. Urządzenie określa też jaki rodzaj wirusów, bakterii, pasożytów czy grzybów znajduje się w organizmie.

Chory organ także emituje pole magnetyczne, po którego zbadaniu jesteśmy w stanie ocenić jakie komórki chorobotwórcze się w nim znajdują. Prócz diagnozowania urządzenie do biorezonansu pozwala także na leczenie. Możliwe jest wytwarzanie i zaprogramowanie w programie terapeutycznym określonych wibracji elektromagnetycznych. Stworzone pole drgań umożliwi wytłumienie bakterii chorobotwórczych z organizmu i wzmocnienie go. W ten sposób organizm zwiększy odporność i ustrzeże się przed kolejnymi atakami bakterii. Urządzenie do biorezonansu przywróci także prawidłowe drganie organów, by zaczęły należycie działać. Tą metodę leczenia można stosować u dzieci i niemowląt z racji tego, że jest bezbolesna i bezinwazyjna. Terapia dobierana jest do indywidualnych potrzeb pacjenta. Czasem zdarza się tak, że całość leczenia obejmuje jeden zabieg, a niekiedy potrzeba ich kilku. Korzystając z tej metody leczenia możemy całkowicie zaprzestać przyjmowania medykamentów.

Z racji tego, że możliwe jest wyeliminowanie bądź całkowite zaprzestanie przyjmowania leków podczas leczenia farmakologicznego, firmy farmaceutyczne zaczęły sprzeciwiać się tej metodzie i podważać jej przydatność i skuteczność. Metoda ta jest bardzo często skuteczna, ale nie jest tak za każdym razem. Często korzystają z niej osoby nieuleczalnie chore, w których przypadku leczenia przyjmowanie środków farmakologicznych zawiodło. Jak każda nowa metoda leczenia i ta znalazła sympatyków i przeciwników. Zazwyczaj krytyczne stanowisko wobec niej przyjmują te osoby, które nie posiadają zbyt wielkiej wiedzy w tym temacie. Omawiana metoda jest tańsza w porównaniu do laboratoryjnej. Dzięki niemu możemy pozbyć się trudnych do wyleczenia bądź odpornych na leki bakterii chorobotwórczych. Omawiana metoda jest pomocna w leczeniu: astmy, atopowego zapalenia skóry, kataru siennego, alergii, boreliozy i chorób odkleszczowych oraz chorób pasożytniczych, wirusowych i bakteryjnych. Generalnie nie ma przeciwwskazań do korzystania z tej metody leczenia, nie można jej stosować jedynie w przypadku osób, które posiadają rozrusznik serca, implanty elektroniczne lub są w ciąży.

Przeczytaj też na drożdżyca

Aside

Indywidualny dobór kuracji? Tylko w przypadku biorezonansu!

12 Nov

Metody leczenia niekonwencjonalnego stały się dobrą alternatywą dla tradycyjnych metod leczenia. Taką alternatywną metodą leczenia schorzeń może być m. in. biorezonans. Metoda ta bazuje na naturalnym promieniowaniu elektromagnetycznym i drganiach wytwarzanych przez wszystkie żyjące na świecie istoty żywe. Za sprawą tych drgań powstają pola magnetyczne o niewielkiej sile, które stają się bazą do diagnozowania i leczenia chorób w przypadku tej metody alternatywnej. Ta metoda leczenia nie jest jeszcze zbyt znana w Polsce, można jednak znaleźć miejsca, w których takie terapie się wykonuje. Inaczej wygląda sytuacja w Niemczech, tam biorezonans jest bardzo popularny i powszechnie znany. Stosowne urządzenia korzystają z emitowanego pola magnetycznego i określają rodzaj choroby lub patogenu, który zaatakował organizm. Zagwarantuje to również dostarczenie informacji na temat tego czy narząd prawuje prawidłowo czy nie. Metoda zapewnia też rozpoznanie komórek chorobotwórczych odpowiedzialnych za problemy zdrowotne (grzyby, pasożyty, wirusy, bakterie).

Biorezonans prócz postawienia diagnozy umożliwia wyleczenie schorzenia przy skorzystaniu ze specjalnego sprzętu. Emituje on lub programuje w określonym programie terapeutycznym wymagane do wyleczenia wibracje elektromagnetyczne. W ten sposób możliwe jest wytworzenie pola magnetycznego, które wytłumi patogeny z zajętych przez nie komórek i wzmocni organizm. Za sprawą tego zwiększymy własną odporność organizmu i ustrzeżemy się przed częsty chorowaniem. Urządzenie do biorezonansu przywróci też odpowiednie drganie, tak by narząd mógł odpowiednio funkcjonować. Leczenie można stosować u dzieci i niemowląt, ponieważ jest absolutnie bezbolesne i bezinwazyjne. Kuracja jest każdorazowo dobierana do indywidualnego przypadku. Z kolei leczenie składa się z jednego bądź kilku zabiegów. W przypadku korzystania z tej metody leczenia możemy zaprzestać przyjmowania leków farmakologicznych.

Omawianą metodą możemy wyleczyć: alergię, katar sienny, astmę, pasożyty, atopowe zapalenie skory, boreliozę i inne choroby odkleszczowe oraz choroby grzybicze, wirusowe i bakteryjne. Biorezonans można stosować także w przypadku leczenia dzieci oraz niemowląt. Przeciwwskazaniem do korzystania z tej metody leczenia jest posiadanie rozrusznika serca, implantów elektronicznych lub ciąża. W każdym innym przypadku możliwa jest pomoc ze strony lekarza, nawet w przypadku leczenia pacjenta, u którego stosowanie medycyny farmakologicznej nie przynosi rezultatów. Z tego względu, że medycyna umożliwia skuteczne leczenie bez użycia leków, sprzeciwiają się tej metodzie koncerny farmaceutyczne. Oczywiście i ta metoda, tak samo jak inne, nie jest skuteczna w każdym rodzaju chorób. Ponadto biorezonans spotyka się z krytyką osób, które nie posiadają wiedzy na temat podstaw tej terapii. Co więcej omawiana metoda leczenia jest tańsza niż laboratoryjna. Dzięki tej metodzie możemy usunąć z organizmu trudne do wyleczenia lub lekoodporne wirusy i bakterie.

Przeczytaj też na BRM Med Biorezonans Warszawa

Aside

Biorezonans – korzystanie z wytwarzanych przez komórki drgań

12 Nov

W dzisiejszym świecie zaczyna panować moda na korzystanie z metod leczenia niekonwencjonalnymi sposobami. Do obszaru medycyny alternatywnej zaliczyć można np. biorezonans. Ta metoda leczenia korzysta z naturalnego promieniowania elektromagnetycznego oraz drgań wytwarzanych przez żywe organizmy. Poprzez drgania wytwarzają one pola magnetyczne o niewielkiej sile, które stają się podstawą do zdiagnozowania i leczenia pacjenta. Omawiana metoda jest szczególnie popularna i powszechnie stosowana za granicą, zwłaszcza w Niemczech. U nas ta metoda nie jest jeszcze tak znana. Urządzenie stosowane do leczenia bazuje na emitowanym przez organizm polu magnetycznym i z jego pomocą pomaga określić czy emitowane przez określony organ pole magnetyczne jest prawidłowe. To dostarczy informacji czy organ jest zdrowy czy nie. Urządzenie to pozwala na ustalenie, które z rodzajów komórek chorobotwórczych zaatakowały nasz organizm. Czy są to np. wirusy, bakterie, grzyby czy pasożyty.

Zobacz więcej www.biorezonans-warszawa.pl

Biorezonans prócz postawienia diagnozy umożliwia wyleczenie schorzenia przy skorzystaniu ze specjalnego sprzętu. Emituje on lub programuje w danym programie terapeutycznym wymagane do wyleczenia wibracje elektromagnetyczne. W ten sposób możliwe jest wytworzenie pola magnetycznego, które wytłumi patogeny z zajętych przez nie komórek oraz wzmocni organizm. Za sprawą tego zwiększymy własną odporność organizmu i ustrzeżemy się przed częsty chorowaniem. Urządzenie do biorezonansu przywróci komórkom prawidłowe drganie, co zezwoli na jego sprawne funkcjonowanie. Leczenie można stosować u dzieci i niemowląt, ponieważ jest absolutnie bezbolesne i bezinwazyjne. Terapia jest każdorazowo dobierana do indywidualnego przypadku. Z kolei leczenie składa się z jednego bądź kilku zabiegów. W przypadku korzystania z tej metody leczenia możemy zaprzestać przyjmowania medykamentów farmakologicznych.

Omawianą metodą możemy wyleczyć: alergię, katar sienny, astmę, pasożyty, atopowe zapalenie skory, boreliozę i inne choroby odkleszczowe oraz choroby grzybicze, wirusowe i bakteryjne. Z metody tej mogą korzystać także niemowlęta i dzieci. Z tej metody leczenia nie mogą korzystać osoby, które mają rozrusznik serca, implant elektroniczny oraz spodziewają się dziecka. We wszystkich innych przypadkach lekarz może pomóc pacjentowi, nawet takiemu, w przypadku leczenia, którego medycyna farmakologiczna zawodzi. Właśnie z tego względu, że można wyleczyć pacjenta bez użycia leków sprzeciwiają się tej metodzie firmy farmaceutyczne. Niestety ta metoda leczenia nie jest skuteczna w przypadku wszystkich typów chorób. Ponadto biorezonans spotyka się z krytyką osób, które nie mają wiedzy na temat podstaw tej terapii. Dosyć dużym atutem przemawiającym na korzyść omawianej metody jest to, że jest ona dużo tańsza od laboratoryjnej. Oprócz tego dzięki takiej terapii mamy możliwość usunięcia trudnych do wyleczenia lub lekoodpornych wirusów z naszego organizmu.

Aside

Co to jest biorezonans i kto powinien z niego skorzystać? Sprawdź!

12 Nov

Coraz częściej w dzisiejszym świecie słyszy się o metodach leczenia sposobami niekonwencjonalnymi. Taką metodą leczenia jest np. biorezonans. Ta metoda leczenia korzysta z naturalnego promieniowania elektromagnetycznego oraz drgań wytwarzanych przez żywe organizmy. Poprzez drgania wytwarzają one pola magnetyczne o niewielkiej sile, które stają się podstawą do zdiagnozowania i leczenia pacjenta. Omawiana metoda jest szczególnie popularna i powszechnie stosowana za granicą, zwłaszcza w Niemczech. U nas ta metoda nie jest jeszcze tak znana. Urządzenie stosowane do leczenia bazuje na emitowanym przez organizm polu magnetycznym i z jego pomocą pomaga stwierdzić czy emitowane przez określony organ pole magnetyczne jest prawidłowe. To dostarczy informacji czy organ jest zdrowy czy nie. Urządzenie to pozwala na ustalenie, które z rodzajów komórek chorobotwórczych zaatakowały nasz organizm. Czy są to np. wirusy, bakterie, grzyby bądź pasożyty.

Zobacz więcej candida

Ponadto oprócz tego, że biorezonans umożliwia zdiagnozowanie problemu zdrowotnego gwarantuje też jego wyleczenie. Urządzenie przeznaczone do leczenia może wytworzyć oraz zaprogramować w programie terapeutycznym określone wibracje elektromagnetyczne. Pozwoli to na wytworzenie pola magnetycznego, które wytłumi komórki chorobotwórcze a także wzmocni nasz organizm. Za sprawą tego poprawimy odporność organizmu i sprawimy, że będziemy mniej chorować. Urządzenie to przywróci również komórkom właściwe drgania, żeby mogły sprawnie funkcjonować. Nie ma jakichkolwiek bądź przeciwwskazań by terapia była stosowana u dzieci i niemowląt, z racji tego, że jest bezbolesna i bezinwazyjna. Każde leczenie jest dobierane indywidualnie dla każdego pacjenta i zwykle składa się z jednego lub paru zabiegów. Dzięki korzystaniu z tej metody leczenia możemy uniknąć przyjmowania leków farmakologicznych.

W związku z tym, że pacjenci mają możliwość ograniczenia lub zaprzestania przyjmowania lekarstw, firmy farmaceutyczne postanowiły zbojkotować skuteczność i przydatność tego rodzaju medycyny alternatywnej. Leczenie biorezonansowe bardzo często przynosi poprawę zdrowia leczonych pacjentów, jednak nie jest tak za każdym razem. Zdarza się tak, że w niektórych przypadkach nie przynosi efektów, niejednokrotnie jednak pomaga w przypadkach chorób nieuleczalnych, zwłaszcza tam gdzie medycyna farmakologiczna zawiodła. Jest to tańsza metoda leczenia w porównaniu do laboratoryjnej i posiada zwolenników oraz przeciwników, których krytyka jest spowodowana niedostateczną wiedzą w tym temacie. Biorezonans stosuje się w przypadku leczenia np. astmy, alergii, kataru siennego, atopowego zapalenia skóry, boreliozy i innych chorób przenoszonych przez kleszcze, chorób pasożytniczych, bakteryjnych oraz wirusowych. Przeciwwskazaniami do korzystania z tej metody leczenia jest posiadanie rozrusznika serca, implantów elektronicznych a także ciąża.